“พิเศษ !! ส่งผลการตรวจสุขภาพสายตา ผ่านระบบ QR CODE แห่งแรก
และแห่งเดียวในประเทศไทย”

ศูนย์สุขภาพสายตา สมาร์ท วิชั่น มีหน่วยตรวจ
สุขภาพสายตาเคลื่อนที่ ซึ่งบริการตรวจสมรรถภาพ
ทางการมองเห็นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุด
โดยสามารถตรวจหาสายตาสั้นสายตายาว สายตาเอียง
ต้อลม ต้อเนื้อ ตาบอดสี และอาการเริ่มแรกของต้อหิน
ต้อกระจก โดยใช้เวลาในการตรวจไม่เกิน 1 นาทีต่อ
1 ท่าน นอกจากนั้น สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา
ทางศูนย์ฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ ทั้งด้าน
วิชาการและประสบการณ์

 
บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
1811,1813 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กทม 10700

Tel. 0 2433 4755-6, 0 2880 2365, 0 2880 2648
Fax : 0 2880 2866
E-mail : crm.svt@gmail.com
Fb: www.facebook.com/smartvision99
Line ID : @smartvision