คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม Computer Vision Syndrome : CVS


คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม Computer Vision Syndrome : CVS

การนั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน ๆ นั้น เป็นเรื่องที่พบเห็นกันทั่วไปตามสำนักงานต่างๆ ในปัจจุบัน และพฤติกรรม
ดังกล่าวสามารถทำให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพร่างกายได้หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดที่กระดูกข้อมือ การเจ็บปวดกล้ามเนื้อ หรือหากใช้
สายตาจ้องหน้าจอนาน ๆ มักมีอาการปวดตา แสบตา ตามัว และบ่อยครั้งที่จะมีอาการปวดหัวร่วมด้วย ซึ่งกลุ่มอาการเหล่านี้เรียกว่า คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม หรือโรคซีวีเอส (Computer Vision Syndrome : CVS) มักเกิดกับคนที่ทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ เช่น เกินสองถึงสามชั่วโมง..บางคนอาจมากถึง 8 ชั่วโมง หรือเผลอ ๆ อาจมากกว่านี้ก็ได้สาเหตุ


อาการปวดตาและแสบตาเกิดขึ้นเพราะมีสมาธิ ใจจดจ่ออยู่กับข้อมูลบนจอคอมพิวเตอร์มากเกินไป จนลืมกะพริบตา แต่สามารถแก้ไข
ได้โดยให้ กะพริบตาบ่อยๆ เมื่อรู้สึกตัวว่าปวดตาหรือแสบตา อาจใช้น้ำตาเทียม artificial tear หยอดตาบ้างก็ได้ จะสามารถช่วยบรรเทาอาการ
ปวดตาและแสบตา ได้เช่นกัน สำหรับอาการอื่นๆ เช่น ตามัว หรือ ปวดหัว จะเป็นอาการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งคราว เมื่อพักแล้วก็จะทุเลาลง และ
จะมีอาการต่างๆดีขึ้นข้อแนะนำ

1.ให้พักสายตาเป็นระยะๆ หลังจากทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ไปได้สัก 20-30 นาที ควรหยุดพักสายตาเป็นเวลา 2-4 นาที แล้วค่อย
ลืมตาขึ้น ทำงานใหม่ หากสามารถปฏิบัติได้จนเป็นนิสัย ก็จะป้องกันไม่ให้เกิดกลุ่มอาการคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมได้


2.ควรพิจารณาแสงสว่าง ทั้งแสงภายในห้องทำงาน และแสงสว่างจากหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยจัดแสงภายในห้องทำงานไม่ให้มีแสง
สะท้อน มาที่จอคอมพิวเตอร์ และควรปรับแสงสว่างหน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ให้แสงจ้ามากเกินไป


3.ที่สำคัญควรนั่งห่างจากจอคอมพิวเตอร์ประมาณ 16-30 นิ้วจากดวงตาและควรให้จุดกึ่งกลางของหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่ต่ำกว่าระดับ
สายตา ประมาณ 20 องศา ซึ่งถือเป็นท่านั่งทำงานกับจอคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุด และที่สำคัญพึงระมัดระวังปัญหาปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดคอ ที่
มักเกิดขึ้นร่วมกัน ได้บ่อย ๆ ไว้ด้วย


 
บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
1811,1813 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กทม 10700

Tel. 0 2433 4755-6, 0 2880 2365, 0 2880 2648
Fax : 0 2880 2866
E-mail : crm.svt@gmail.com
Fb: www.facebook.com/smartvision99
Line ID : @smartvision