ความรู้เกี่ยวกับสายตา (Refractive Status Of The Eye)สายตา ( Eyesight ) หมายถึงความสามารถของการใช้ตามองภาพ การที่จะเรียกว่าสายตาดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าการมองเห็นได้ชัดเจนดีแค่ไหน เช่น บางคนมองเห็นตัวเลขบน “ สเนลเลนส์ ชาร์ต “ จนถึงแถวท้าย ๆ เราก็เรียกว่า สายตาดี แต่บางคนมองได้แค่บางแถว อย่างนี้เรียกว่า สายตาไม่ดี


ประเภทของสายตา เราสามารถแบ่งออกเป็นชนิดใหญ่ ๆ ได้ดังต่อไปนี้

1. สายตาปกติ ( Emmetropia )

2. สายตาสั้น ( Myopia )

3. สายตายาว ( Hyperopia )

4. สายตาเอียง ( Astigmatism )

5. สายตาคนสูงอายุ ( Presbyopia )(1) สายตาปกติ ( Emmetropia )

คือสภาวะที่เมื่อแสงสะท้อนจากวัตถุมีการหักเหผ่านส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างตาแล้วไปโฟกัสลงพอดีที่จอรับภาพ ( Retina ) ก็จะทำให้การมองเห็นภาพนั้น ชัดเจนเป็นปกติ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้แว่นตา คนที่จะมีสายตาปกติเช่นนี้ จะต้องมีโครงสร้างส่วนต่าง ๆ ของลูกตาที่พอดี ลักษณะการโฟกัสแสงของสายตาปกติ(2) สายตาสั้น ( Myopia )

คือ สภาวะที่แสงสะท้อนจากวัตถุมีการโฟกัสตกก่อนที่จะถึงจอรับภาพ(Retina) ทำให้เกิดปัญหามองไกลไม่ชัด สาเหตุของสายตาสั้น
( Causes )

1. เกิดจากลูกตามีขนาดใหญ่หรือยาวเกินไป ( Elongated Eyeball )

2. มีกระจกตาที่โค้งมากผิดปกติ ( Shape of the Cornea too steep)

3. เกิดจากพันธุกรรม ( Heredity )

4. ขาดหรือได้รับวิตามิน เอ น้อยเกินไป ( Vitamin A Deficiency ) ลักษณะการโฟกัสแสงของสายตาสั้น นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่น ๆ ที่อาจจะทำให้เกิดสายตาสั้น เช่น s ใช้สายตาในที่แสงสว่างไม่เพียงพอติดต่อกันนาน ๆ ( Improper use of vision ) s เด็กที่คลอดก่อนกำหนด (Premature) s คนไข้ที่เป็นต้อกระจก ในระยะเริ่มแรก ( Acquired Myopia ) s ผลข้างเคียงของโรคบางชนิดอาการของคนสายตาสั้น ( Symptoms )

1. มองไกลไม่ชัด ( Bluring at far )

2. ปวดศีรษะซึ่งเกิดจากการพยายามหยีตามองภาพ ( Headache )

3. มีอาการแพ้แสง ( Photophobia )ลักษณะของคนสายตาสั้น (Signs)

1. หยีตามองภาพ ( Squinting )

2. จ้องภาพหรือวัตถุนาน ๆ เนื่องจากมองไม่ชัด ( Staring expression )

3. รูม่านตาใหญ่ ทำให้แพ้แสงได้ง่าย ( Dilated Pupil)

4. ลูกตามีลักษณะโปน ( Exophthalmos ) การแก้ไข (Treatment) - ให้เลนส์เว้าหรือเรียกว่าเลนส์สายตาสั้น ( Concave Lens )
(3) สายตายาว ( Hyperopia )

คือ สภาวะที่แสงสะท้อนจากวัตถุมีการโฟกัสตกหลังจอรับภาพ ซึ่งตรงกันข้ามกับสายตาสั้น ลักษณะการโฟกัสแสงของสายตายาวสาเหตุของสายตายาว (Causes)

1. เกิดจากลูกตามีขนาดเล็กเกินไป ( Micropthalmus )

2. มีกระจกตาค่อนข้างแบน ( Flat Cornea )

3. พันธุกรรม ( Heredity ) สาเหตุอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เกิดสายตายาว เช่น s สภาวะไร้เลนส์ตาจากการลอกต้อกระจก
( Aphakia ) s โครงสร้างลูกตาอยู่ในสภาวะที่ยังไม่พัฒนาให้โตเต็มขนาด ( เด็กเล็ก ) s อวัยวะบางส่วนที่ใช้ในกระบวนการเพ่ง เสื่อม หรือพิการอาการของสายตายาว ( Symptoms )

1. มองไกลไม่ชัด ( กรณีสายตายาวที่มี Power ต่ำ )

2. มองไม่ชัดทั้งไกลและใกล้ ( กรณีสายตายาวที่มี Power สูง )

3. ปวดศีรษะบริเวณหน้าผาก , ขมับ , ท้ายทอย , ระหว่างคิ้ว

4. ในบางรายอาจมีน้ำตาคลอที่หัวตา , คลื่นไส้หรืออ่อนเพลียเป็นประจำลักษณะของคนสายตายาว ( Signs )

1. ลูกตามีขนาดค่อนข้างเล็กผิดปกติ

2. มีรอยย่นบริเวณหัวคิ้ว ( เนื่องจากขมวดคิ้วเพื่อเพ่งมองภาพเป็นประจำ )

3. อาจมีอาการตาเขเข้าหากัน ( Esophoria ) การแก้ไข ( Treatment ) - ใช้เลนส์นูนหรือเลนส์สายตาบวก ( Convex Lens )

หมายเหตุ : สายตายาวเกิดขึ้นได้ในเด็กและวัยรุ่น แตกต่างกับสายตาคนสูงอายุ ซึ่งเกิดในคนอายุ 38–40 ปีขึ้นไป
(4) สายตาเอียง ( Astigmatism )

คือ สภาวะที่แสงสะท้อนจากวัตถุมีการโฟกัสมากกว่า 1 จุด ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความผิดปกติของกระจกตา ( Cornea ) ที่มีความโค้งของแนวตั้งและแนวนอนแตกต่างกันมาก เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือ ในคนสายตาปกติความโค้งของกระจกตาจะคล้ายลูกฟุตบอล แต่คนสายตาเอียงจะมีความโค้งของกระจกตา คล้าย ๆ ลูก “ รักบี้ ” ลักษณะของกระจกตา สายปกติ สายตาเอียงสาเหตุของสายตาเอียง ( Causes )

1. กระจกตาแนวตั้งและแนวนอนมีความโค้งที่แตกต่างกัน มีลักษณะคล้ายลูก รักบี้ ( Hyperboric shape )

2. ผิวของกระจกตาไม่เรียบ ( Un-Equal curvature of the Cornea )

3. เลนส์ตาอยู่ในตำแหน่งผิดปกติ

4. สาเหตุอื่น ๆ เช่น พันธุกรรม , อุบัติเหตุ , ผลข้างเคียงจากการผ่าตัดลอกต้ออาการของสายตาเอียง ( Symptoms )

1. มองไม่ชัด ทั้งไกลและใกล้ ( Bluring both far and near )

2. มองเห็นภาพซ้อน ( Double Vision )

3. ปวดล้ากระบอกตา รวมถึงปวดศีรษะ ( Asthenopia )

4. ในบางรายอาจมีอาการน้ำตาไหล ( Tearing ) หรืออาจมีอาการคลื่นไส้ในบางรายลักษณะของคนสายตาเอียง ( Signs )

1. หยีตาหรือขมวดคิ้วเพื่อมองภาพ

2. รูม่านตามีขนาดเล็ก ( Constricted Pupil )

3. บางรายอาจมีการเอียงศีรษะมองภาพการแก้ไข ( Treatment )

- ใช้เลนส์ทรงกระบอกหรือเลนส์สายตาเอียง ( Cylindrical Lens )
(5) สายตาคนสูงอายุ ( Presbyopia )

โดยทั่วไปเลนส์ตา ( Crystalline Lens ) ของคนเราจะสามารถเปลี่ยนรูปร่างให้พองขึ้นหรือแบนลง เพื่อปรับโฟกัสได้เองโดยอัตโนมัติ คือเมื่อมองไกล เลนส์ตาจะคลายตัวให้ แบนลง และเมื่อมองใกล้ก็จะปรับตัวเองให้พองหรือนูนขึ้น ซึ่งเราเรียกปฏิกิริยานี้ว่า “ การเพ่ง ”
( Accommodation ) แต่เมื่ออายุย่างเข้า 37 ปีขึ้นไปความสามารถนี้จะลดลงสาเหตุ ( Cause )

- เกิดจากเลนส์ตาสูญเสียความยืดหยุ่น ( แข็งตัว ) อันเนื่องมาจากการเสื่อมสภาพตามอายุขัย โดยจะเริ่มมีอาการเมื่ออายุย่างเข้า
37 – 40 ปีอาการและลักษณะของคนสายตาสูงอายุ

1. อ่านหนังสือหรือดูใกล้ไม่ชัด คือต้องอ่านในระยะที่ห่างจากตามากขึ้นกว่าเดิม ( ระยะของการถือหนังสือจะไกลขึ้นเรื่อยๆ ตามอายุ จนไม่สามารถอ่านได้ในที่สุด )

2. ขมวดคิ้ว , หยีตา ในขณะเพิ่งอ่านหนังสือ ( Vertical wrinkle of the brow )

3. เพลียหรือล้ากระบอกตา ( Eye strain )

4. แสบตาหรือมีน้ำตาไหลในบางราย ( Tearing and Photophobia )

5. ความสามารถการดูใกล้จะลดลงในที่แสงสว่างน้อยหรือช่วงกลางคืนการแก้ไข ( Treatment )

แก้ไขโดยการใช้เลนส์สายตาบวกหรือเลนส์นูนสำหรับการอ่านหนังสือ แต่หากต้องการทั้งมองไกลและมองใกล้ในอันเดียวกัน ก็สามารถใช้เลนส์ที่มีค่า Addition ได้แก่ เลนส์สองชั้น ( Bifocal ) , เลนส์โปรเกรสซีฟ ( Progressive ) เป็นต้น

ที่มา http://www.lovelylens.com

 
บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
1811,1813 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กทม 10700

Tel. 0 2433 4755-6, 0 2880 2365, 0 2880 2648
Fax : 0 2880 2866
E-mail : crm.svt@gmail.com
Fb: www.facebook.com/smartvision99
Line ID : @smartvision