ต้อเนื้อ Pterygium
เป็นการเสื่อม(Degeneration) ของเยื่อบุตา เกิดจากการระคายเคืองเรื้อรังจากแสงแดด(ที่มีรังสีอัลตร้าไวโอเลต) ลม ฝุ่น มาเป็นระยะเวลานาน ส่วนมาก พบที่บริเวณหัวตา


ลักษณะของต้อเนื้อ

เห็นเป็นเนื้อเยื่อสีชมพูรูปสามเหลี่ยม มีเส้นเลือดมาเลี้ยงบริเวณรอบๆ มักพบที่เยื่อตาขาวทางด้านหัวตา เมื่อเป็นนานๆ ต้อเนื้อจะลามเข้าไปในบริเวณตาดำ ผู้ป่วยมักมีอาการ เคืองตา แสบตา น้ำตาไหล โดยเฉพาะเวลาโดนลม หากมีอาการต้อแดงอักเสบ จะมีอาการคันร่วมด้วย


วิธีการป้องกันและรักษา

หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดการระคายเคืองเช่น แสงแดด ลม ฝุ่น กรณีที่จำเป็นต้องทำงานในสภาพแวดล้อมดังกล่าวให้ใส่แว่นตาป้องกัน(แว่นที่มี คุณสมบัติป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลต) สำหรับท่านที่มีอาการระคายเคืองตา ให้ใช้น้ำตาเทียมหยอดเพื่อลดอาการระคายเคือง กรณีที่เป็นมาก เช่น ต้อเนื้อลาม เข้าตาดำมากกว่า 2มม. หรือ การมองเห็นแย่ลง หรือมีภาพซ้อนเมื่อกลอกตาร่วมกับมีอาการต้อแดงอักเสบ จำเป็นต้องพบจักษุแพทย์เพื่อทำการตัดชิ้นต้อเนื้อออก

อย่างไรก็ตาม เมื่อตัดชิ้นต้อเนื้อออกแล้ว หากไม่ป้องกันดวงตาจากสิ่งกระตุ้น อันได้แก่ รังสีอัลตร้าไวโอเลตจากแสงแดด ลมและฝุ่น ต้อเนื้อก็มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำได้อีก


ต้อเนื้อระยะเริ่มต้น                                                                            ต้อเนื้อระยะกลาง


ต้อเนื้อระยะท้าย จำเป็นต้องลอกต้อเนื้อ 
บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
1811,1813 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กทม 10700

Tel. 0 2433 4755-6, 0 2880 2365, 0 2880 2648
Fax : 0 2880 2866
E-mail : crm.svt@gmail.com
Fb: www.facebook.com/smartvision99
Line ID : @smartvision