บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นศูนย์สุขภาพสายตาเคลื่อนที่ ซึ่งให้บริการอยู่ในระดับที่มีมาตรฐาน เนื่องด้วยการบริการที่เน้นมาตรฐานเป็นสำคัญการบริการและสุขภาพสายตาที่ดีของลูกค้าเป็นสำคัญ จึงได้รับความไว้วางใจจากโรงพยาบาล และศูนย์สุขภาพต่าง ๆ มากมาย ให้เข้าร่วมงานในการตรวจสุขภาพด้วย อาทิเช่น


- โรงพยาบาลบางปะกอก 9

- โรงพยาบาลศิครินทร์

- โรงพยาบาลสมุทรปราการ

- โรงพยาบาลสำโรง

- โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัลแคร์แอนด์แล็บ

- โรงพยาบาลบางนา 1

- คณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ศูนย์อาชีวเวชศาสตร์

- ศูนย์ชีวิตและสิ่งแวดล้อม

- โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

- โรงพยาบาลพญาไท 2

- โรงพยาบาลเปาโลเมลโมเรียลสมุทรปราการ

- โรงพยาบาลวิชัยเวชสมุทรสาคร

- โรงพยาบาลเอกชัย

- โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

- โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา

- โรงพยาบาลนวนครนอกจากโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพข้างต้นแล้ว สมาร์ท วิชั่นยังสามารถเข้าร่วมงานการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพได้ทุกแห่ง จึงทำให้งานบริการของเราคลอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั่วแทบทุกจุดองค์กรที่เลือกใช้บริการกับ สมาร์ท วิชั่นสมาร์ท วิชั่น ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นจำนวนมากให้เข้าตรวจสุขภาพสายตาร่วมกับการตรวจสุขภาพประจำปี ไม่ว่าองค์กรจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ มีพนักงานมากหรือน้อย มาตรฐานการบริการของ สมาร์ท วิชั่น ก็มิได้แตกต่างกันแม้แต่น้อย องค์กรที่ไว้วางใจให้เราเข้าบริการตรวจสุขภาพสายตา อาทิเช่น

องค์กรหน่วยงานภาคเอกชน

 

- บริษัท อาร์เอส โปรโมชั่น จำกัด (มหาชน)

- บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี่(ประเทศไทย)จำกัด

- บริษัท ดัชมิลส์ จำกัด

- บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส(ประเทศไทย)จำกัด

- บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน )

- บริษัท ซี พี ออลล์ จำกัด (มหาชน )

- บริษัท เนสท์เล่ แมนนิวแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

- บริษัท ฮอนด้า คาร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

- บริษัท โมเดิร์น ฟอร์ม กรุ๊ป จำกัด

- บริษัท คอลเกต – ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

- บริษัท จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

- บริษัท ในเครือปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

- บริษัท ซิลลิคฟาร์มา จำกัด

- บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน )

- บริษัท ทีทีเค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย)จำกัด

- บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย )จำกัด

- บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

- บริษัท จอนสัน แอนด์ จอนห์สัน จำกัด

- บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- โรงแรมแชงกรีล่า

- ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

- บริษัท โอสถสภา จำกัด

- บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)

- บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด

- บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

- บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

- บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด

- บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)องค์กรหน่วยงานภาครัฐ

 

- มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

- มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

- มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

- สำนักนายกรัฐมนตรี

- สภาผู้แทนรัฐมนตรี

- สำนักงานวุฒิสภา

- กระทรวงพาณิชย์

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด

- ธนาคารออมสิน

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

- เรือนจำกลางคลองเปรม

- สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

- สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติองค์กรต่างๆข้างต้น เป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับการให้บริการของเราทั้งหมด เนื่องด้วยการบริการที่เน้นมาตรฐานเป็นสำคัญ ทำให้มีลูกค้าจำนวนมากต้องการให้ บริษัท สมาร์ท
วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าไปบริการตรวจสุขภาพสายตา อีกประการหนึ่งที่สำคัญ คือ ลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการกับเรา เราจะถือว่าท่าน คือคนพิเศษของเรา ตามปณิธานของบริษัทที่บอกเอาไว้ว่า "เพราะคุณ…คือคนพิเศษสำหรับเรา" 
 
บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 1811,1813 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กทม 10700 Tel. 0 2433 4755-6, 0 2880 2365, 0 2880 2648 Fax : 0 2880 2866 E-mail : crm.svt@gmail.com Fb : www.facebook.com/smartvision99 Line ID :@smartvision
กรุณาเลือกหัวข้อ

แจ้งแก้ไข ซ่อมแซมแว่นตา

ตรวจสุขภาพสายตาเคลื่อนที่สำหรับบุคคลหรือหน่วยงาน

อบรมให้ความรู้เรื่องสายตา,โรคตา,การดูแลสุขภาพตานอกสถานที่

Name
:
Email
:
Telephone
:
Detail
: