ศูนย์สุขภาพสายตา สมาร์ท วิชั่น มีหน่วยตรวจ
สุขภาพสายตาเคลื่อนที่ ซึ่งบริการตรวจสมรรถภาพ
ทางการมองเห็นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุด
โดยสามารถตรวจหาสายตาสั้นสายตายาว สายตาเอียง
ต้อลม ต้อเนื้อ ตาบอดสี และอาการเริ่มแรกของต้อหิน
ต้อกระจก โดยใช้เวลาในการตรวจไม่เกิน 1 นาทีต่อ
1 ท่าน นอกจากนั้น สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา
ทางศูนย์ฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ ทั้งด้าน
วิชาการและประสบการณ์

บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
SMART VISION (THAILAND ) CO.,LTD

1811, 1813 ถ.จรัญสนิทวงศ์ 75 บางพลัด กทม. 10700
1811, 1813 Charansanitwong 75 Rd.,
Bangplad, Bangkok, 10700

Tel : 0 2433 4755-6, 0 2880 2365, 0 2880 2648
Fax : 0 2880 2866
E-mail : crm.svt@gmail.com
Fb : www.facebook.com/smartvision99

Line ID : @smartvision

แผนที่บริษัทสมาร์ท วิชั่น

 
 
บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 1811,1813 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กทม 10700 Tel. 0 2433 4755-6, 0 2880 2365, 0 2880 2648 Fax : 0 2880 2866 E-mail : crm.svt@gmail.com Fb : www.facebook.com/smartvision99 Line ID :@smartvision
กรุณาเลือกหัวข้อ

แจ้งแก้ไข ซ่อมแซมแว่นตา

ตรวจสุขภาพสายตาเคลื่อนที่สำหรับบุคคลหรือหน่วยงาน

อบรมให้ความรู้เรื่องสายตา,โรคตา,การดูแลสุขภาพตานอกสถานที่

Name
:
Email
:
Telephone
:
Detail
: