ลักษณะของแว่นสายตาแว่นสายตาจะแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ กรอบเต็ม กรอบเจาะ และกรอบเซาะร่อง ซึ่งแต่ละชนิดมีวิธีการใช้งานและการดูแลรักษาที่แตกต่างกัน ดังนี้

1.กรอบเต็ม จะแบ่งได้อีก 2 ชนิด

1.1กรอบเต็มโลหะ กรอบเต็มโลหะจะทำมาจากวัสดุหลากหลายชนิด เช่นStainless steel , Titanium, ซึ่งกรอบเต็มโลหะจะมีลักษณะเด่น คือมีความแข็งแรง กว่ากรอบแว่นทั่วไป และมีความเบา ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการผลิต สามารถใช้ได้กับเลนส์ทุกชนิด และมีโอกาสน้อยที่เลนส์จะกะเทาะ หรือ บิ่น

1.2 กรอบเต็มพลาสติก กรอบเต็มพลาสติกจะทำมาจากพลาสติก มีให้เลือกหลายเกรด ควรจะเลือกให้มีขนาดเหมาะสมกับใบหน้ามากที่สุด เพราะไม่สามารถปรับแต่งแป้นจมูกได้ กรอบพลาสติกจะมีความยืดหยุ่นสูง ข้อควรระวังอาจเกิดการเสียทรง เนื่องจากได้รับความร้อนได้ เมื่อกรอบพลาสติกหักจะไม่สามารถทำการซ่อมแซมได้

2. กรอบเจาะ

จะทำมาจากวัสดุหลากหลายชนิด ได้แก่โลหะ( Stainless steel และ Titanium) และพลาสติก ตามแต่ความต้องการของลูกค้า โดยกรอบเจาะจะมีลักษณะเด่น คือ มีน้ำหนักเบา สามารถเลือกรูปทรงและขนาดของเลนส์ได้ตามความต้องการของลูกค้า ในการเลือกเลนส์สำหรับใช้กับกรอบเจาะควรเลือกเลนส์ที่มีความเหนียวเป็นพิเศษ ( เลนส์ Index1.6 ขึ้นไปและเลนส์ที่มีเนื้อวัสดุเป็นPolycarbonate) เพราะจะได้ไม่เกิดการกะเทาะ หรือแตก ได้ง่ายเนื่องจากการประกอบของกรอบเจาะจะใช้วิธีเจาะลงไปบนเนื้อเลนส์

3. กรอบเซาะร่อง

มีให้เลือกใช้ทั้งเป็นโลหะ(Stainless steel , Titanium)และพลาสติก โดยใช้การทำร่องบริเวณขอบของเลนส์และมีให้เลือกทั้งลักษณะ กรอบเซาะร่องร้อยเอ็น และกรอบเต็มเซาะร่อง ข้อดีคือมีรูปทรงที่ทันสมัย และสามารถขยายทรงเลนส์ด้านล่างได้ตามความต้องการของลูกค้า ในการเลือกเลนส์ สำหรับใช้กับกรอบเซาะร่องควรจะเลือกเลนส์ที่มีความเหนียว เพราะจะได้ไม่เกิดการกะเทาะได้ง่าย

ที่มา http://www.b-glasses.com

 
บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
1811,1813 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กทม 10700

Tel. 0 2433 4755-6, 0 2880 2365, 0 2880 2648
Fax : 0 2880 2866
E-mail : crm.svt@gmail.com
Fb: www.facebook.com/smartvision99
Line ID : @smartvision