ถวายเงินสร้างกุฏิสงฆ์ วัดเพลง เดือน มิถุนายน 2560บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด และสถาบันดูแลสายตา ดิ ออฟโต จัดโครงการ "ทำดี เพื่อพ่อ" รับเป็นเจ้าภาพหลักในการสร้างกุฏิสงฆ์ วัดเพลง บางพลัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งบประมาณ 3,000,000 บาท โดยเบื้องต้นบริจาคเงินให้วัดจำนวน 300,000 บาทเรียบร้อยแล้วและลูกค้าทุกท่านสามารถร่วมโครงการได้โดยทุกๆ การตัดแว่นตา 1 ตัว สามารถหักเงิน 500 บาท นำมาถวายวัดเพลงในการสร้างกุฏิพระสงฆ์ เรียกได้ว่าได้ทั้งแว่นตา และได้ทำบุญร่วมกัน 
 
บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 1811,1813 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กทม 10700 Tel. 0 2433 4755-6, 0 2880 2365, 0 2880 2648 Fax : 0 2880 2866 E-mail : crm.svt@gmail.com Fb : www.facebook.com/smartvision99 Line ID :@smartvision
กรุณาเลือกหัวข้อ

แจ้งแก้ไข ซ่อมแซมแว่นตา

ตรวจสุขภาพสายตาเคลื่อนที่สำหรับบุคคลหรือหน่วยงาน

อบรมให้ความรู้เรื่องสายตา,โรคตา,การดูแลสุขภาพตานอกสถานที่

Name
:
Email
:
Telephone
:
Detail
: