บริษัท สมาร์ท วิชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด ถวายรถยนต์

แด่พระอาจารย์มานพ อุปสโม ในวันที่ 19 เมษายน 2557บริษัท สมาร์ท วิชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด ได้ถวายรถยนต์ Mitsubishi Pajero แด่พระอาจารย์มานพ อุปสโม เพื่ออำนวยความสะดวกให้คณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) สามารถปฏิบัติภารกิจทางพุทธศาสนาได้อย่างคล่องตัว ในวันที่ 19 เมษายน 2557 
บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
1811,1813 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กทม 10700

Tel. 0 2433 4755-6, 0 2880 2365, 0 2880 2648
Fax : 0 2880 2866
E-mail : crm.svt@gmail.com
Fb: www.facebook.com/smartvision99
Line ID : @smartvision