ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนา
 

ท่านมนูญ มุขประดิษฐ์ รองเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนา
คุณพิมณศักดิ์ สุวรรณทัต คณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา
 

พระมหาวุธิชัย ว.วชิระเมธี
พระมหาสมปอง ตาลปุตโต
 

พระมานพ อุปสโม
พระธรรมโกศาจารย์
 

อาจารย์ผานิต กันตามาระ (นักพูด วิทยากร)
อาจารย์สุรวงศ์ วัฒนกูล (นักพูด วิทยากร)
 

อ.พิพิธ พุ่มแก้ว
คุณวัลวิภา โยคะกุล (บี) พิธีกร - นักแสดง
 

คุณนิธินาต ราชนิยม พิธีกร ช่อง 3 , ผู้ประกาศข่าว
คุณประสาน มาลีนนท์
ผู้บริหาร สถานีโทรทัศน์ทีวีสี ช่อง 3
 

หม่อมหลวงสุรีวัลย์ สุรียงค์

คุณกุลนัดนา ปัจฉิมสวัสดิ์ (นีน่า)
 

รศ. สุขุม นวลสกุล นักพูด และวิทยากร
ธาราทิพย์ ศรีดี นักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย
 

พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
 

บ๊วย เชษฐวุฒิ วัชรคุณ
ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ

 

คุณหญิง ศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์
ผู้ประกาศข่าวช่อง 3
คุณเอก ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ และครอบครัว
 
 
 
บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 1811,1813 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กทม 10700 Tel. 0 2433 4755-6, 0 2880 2365, 0 2880 2648 Fax : 0 2880 2866 E-mail : crm.svt@gmail.com Fb : www.facebook.com/smartvision99 Line ID :@smartvision
กรุณาเลือกหัวข้อ

แจ้งแก้ไข ซ่อมแซมแว่นตา

ตรวจสุขภาพสายตาเคลื่อนที่สำหรับบุคคลหรือหน่วยงาน

อบรมให้ความรู้เรื่องสายตา,โรคตา,การดูแลสุขภาพตานอกสถานที่

Name
:
Email
:
Telephone
:
Detail
: