ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนา
 

ท่านมนูญ มุขประดิษฐ์ รองเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนา
คุณพิมณศักดิ์ สุวรรณทัต คณะกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา 

พระมหาวุธิชัย ว.วชิระเมธี
พระมหาสมปอง ตาลปุตโต
 

พระมานพ อุปสโม
พระธรรมโกศาจารย์
 

อาจารย์ผานิต กันตามาระ (นักพูด วิทยากร)
อาจารย์สุรวงศ์ วัฒนกูล (นักพูด วิทยากร)
 

อ.พิพิธ พุ่มแก้ว
คุณวัลวิภา โยคะกุล (บี) พิธีกร - นักแสดง
 

คุณนิธินาต ราชนิยม พิธีกร ช่อง 3 , ผู้ประกาศข่าว
คุณประสาน มาลีนนท์
ผู้บริหาร สถานีโทรทัศน์ทีวีสี ช่อง 3
 

หม่อมหลวงสุรีวัลย์ สุรียงค์

คุณกุลนัดนา ปัจฉิมสวัสดิ์ (นีน่า)
 

รศ. สุขุม นวลสกุล นักพูด และวิทยากร
ธาราทิพย์ ศรีดี นักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย
 

พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์
อ.ประเสริฐ อุทัยเฉลิม
 

บ๊วย เชษฐวุฒิ วัชรคุณ

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ 

คุณหญิง ศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์
ผู้ประกาศข่าวช่อง 3

คุณเอก ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ และครอบครัว 
 
บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
1811,1813 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กทม 10700

Tel. 0 2433 4755-6, 0 2880 2365, 0 2880 2648
Fax : 0 2880 2866
E-mail : crm.svt@gmail.com
Fb: www.facebook.com/smartvision99
Line ID : @smartvision