การทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์แทบทั้งวัน จะเป็นอันตรายต่อดวงตารึเปล่า !ไม่เป็นอันตรายครับ อันเนื่องจากไม่มีหลักฐานหรือบทวิจัยใดๆ ที่ยืนยันว่าการทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ จะเป็นอันตรายต่อดวงตา แต่บทวิจัยส่วนใหญ่จะระบุว่าการใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ จะทำให้เกิดอาการล้าบริเวณตา,คอ และหลังได้ อีกทั้งยังพบว่าแสงจากจอคอมพิวเตอร์ และแสงจาก บริเวณรอบด้านมักจะก่อให้เกิดปัญหาได้ การแก้ไขคือ จะต้องหยุดพักเป็นช่วงๆ เพื่อเปลี่ยนอิริยาบท อาจจะลุกขึ้นยืน หรือ เดินไปเข้าห้องน้ำ พักสายตาโดยการ มองไปไกลๆ รวมถึงการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง ท่วงท่าในการนั่งทำงาน อาทิ การปรับระดับของกลางจอคอมพิวเตอร์ให้ต่ำกว่าระดับแนวสายตาประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร ปรับความสูงของเก้าอี้ให้อยุ่ในลักษณะนั่งสบาย และ ปรับทิศทางของแสงทั้งจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ และ จากรอบข้าง ไม่ให้สะท้อนเข้าตาเราเป็นต้น

 
 
บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 1811,1813 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กทม 10700 Tel. 0 2433 4755-6, 0 2880 2365, 0 2880 2648 Fax : 0 2880 2866 E-mail : crm.svt@gmail.com Fb : www.facebook.com/smartvision99 Line ID :@smartvision
กรุณาเลือกหัวข้อ

แจ้งแก้ไข ซ่อมแซมแว่นตา

ตรวจสุขภาพสายตาเคลื่อนที่สำหรับบุคคลหรือหน่วยงาน

อบรมให้ความรู้เรื่องสายตา,โรคตา,การดูแลสุขภาพตานอกสถานที่

Name
:
Email
:
Telephone
:
Detail
: