ลักษณะของแว่นสายตาแว่นสายตาจะแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ กรอบเต็ม กรอบเจาะ และกรอบเซาะร่อง ซึ่งแต่ละชนิดมีวิธีการใช้งานและการดูแลรักษาที่แตกต่างกัน ดังนี้

1.กรอบเต็ม จะแบ่งได้อีก 2 ชนิด.1กรอบเต็มโลหะ กรอบเต็มโลหะจะทำมาจากวัสดุหลากหลายชนิด เช่นStainless steel , Titanium, ซึ่งกรอบเต็มโลหะจะมีลักษณะเด่น คือมีความแข็งแรง กว่ากรอบแว่นทั่วไป และมีความเบา ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ในการผลิต สามารถใช้ได้กับเลนส์ทุกชนิด และมีโอกาสน้อยที่เลนส์จะกะเทาะหรือ บิ่น1.2 กรอบเต็มพลาสติก กรอบเต็มพลาสติกจะทำมาจากพลาสติก มีให้เลือกหลายเกรด ควรจะเลือกให้มีขนาดเหมาะสมกับใบหน้ามากที่สุด เพราะไม่สามารถปรับแต่งแป้นจมูกได้ กรอบพลาสติกจะมีความยืดหยุ่นสูง ข้อควรระวังอาจเกิดการเสียทรง เนื่องจากได้รับความร้อนได้เมื่อกรอบพลาสติกหักจะไม่สามารถทำการซ่อมแซมได้


2. กรอบเจาะจะทำมาจากวัสดุหลากหลายชนิด ได้แก่โลหะ( Stainless steel และ Titanium) และพลาสติก ตามแต่ความต้องการของลูกค้า โดยกรอบเจาะจะมีลักษณะเด่น คือ มีน้ำหนักเบา สามารถเลือกรูปทรงและขนาดของเลนส์ได้ตามความต้องการของลูกค้า ในการเลือกเลนส์สำหรับใช้กับกรอบเจาะควรเลือกเลนส์ที่มีความเหนียวเป็นพิเศษ( เลนส์ Index1.6 ขึ้นไปและเลนส์ที่มีเนื้อวัสดุเป็นPolycarbonate) เพราะจะได้ไม่เกิดการกะเทาะ หรือแตก ได้ง่ายเนื่องจากการประกอบของกรอบเจาะจะใช้วิธีเจาะลงไปบนเนื้อเลนส์

3. กรอบเซาะร่องมีให้เลือกใช้ทั้งเป็นโลหะ(Stainless steel , Titanium)และพลาสติก โดยใช้การทำร่องบริเวณขอบของเลนส์และมีให้เลือกทั้งลักษณะ กรอบเซาะร่องร้อยเอ็น และกรอบเต็มเซาะร่อง ข้อดีคือมีรูปทรงที่ทันสมัย และสามารถขยายทรงเลนส์ด้านล่างได้ตามความต้องการของลูกค้าในการเลือกเลนส์ สำหรับใช้กับกรอบเซาะร่องควรจะเลือกเลนส์ที่มีความเหนียว เพราะจะได้ไม่เกิดการกะเทาะได้ง่าย

ที่มา http://www.b-glasses.com
 
 
บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด 1811,1813 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กทม 10700 Tel. 0 2433 4755-6, 0 2880 2365, 0 2880 2648 Fax : 0 2880 2866 E-mail : crm.svt@gmail.com Fb : www.facebook.com/smartvision99 Line ID :@smartvision
กรุณาเลือกหัวข้อ

แจ้งแก้ไข ซ่อมแซมแว่นตา

ตรวจสุขภาพสายตาเคลื่อนที่สำหรับบุคคลหรือหน่วยงาน

อบรมให้ความรู้เรื่องสายตา,โรคตา,การดูแลสุขภาพตานอกสถานที่

Name
:
Email
:
Telephone
:
Detail
: